Folklórny súbor Mladosť

Písal sa rok 1948, keď sa členovia Miestneho odboru matice slovenskej a Československej besedy Abaffy rozhodli založiť Kultúrno-osvetový spolok Milana Rastislava Štefánika. Prvým predsedom bol Juraj Hrubík pod ktorého vedením sa v istom roku aradáčski folkloristi prezentovali ako doma, tak aj na Slovenských národných slávnostiach v Báčskom Petrovci a v Novosadskom rozhlase. Do roka vystavali aj nové javisko.

Kultúrno-osvetový spolok Milana Rastislava Štefánika na dvore u Labátov (50-te roky).

Po krátkom zátiší v činnosti spolku v 60-tych rokoch, prácu na poli kultúry prevzali základná škola a mládežnícka organizácia, ktoré aradáčanom vrátili chuť do práce a tak presne po dvadsiatych rokoch vznikol nový Kultúrno-osvetový spolok Mladosť. Predsedom sa stal Branislav Vjerg a vedúci folklórnej zložky boli Alžbeta Tótová a Samuel Kováč.

Už v roku založenia spolku folklórna zložka absolvovala svoje prvé zahraničné turné v Očovej, Hontianskych Nemcoch, na Sliači, v Krupine a v Martine, kde sa predstavili hudobno-tanečným pásmom pod názvom Aradáčske šíre pole. V roku 1973 spracovali choreografiu Aradácka svadba, ktorá pripútala pozornosť aj Televízie Belehrad, a tak v réžii Miću Uzelca KOS Mladosť nahral 20. minútový dokumentárny film.

Dokumentárny film o svadbe v Aradáči

V období nastavajúcich rokov pilierom spolku bol Samuel Kováč. Korepetíciu na tanečných skúškach mal na starosti Jano Zvara – Móco, ktorý je od roku 1982 vedúcim orchestra a túto funkciu vykonáva až podnes. Do polovice 90. rokov minulého storočia bol aj vedúcim folklórnej odbočky. V roku 2013 oslávil svoje 50. výročie ochotníckej činnosti.

Začiatkom 20. storočia sa pod vedením predsedu Jána Zvaru – Vršku spolkári zase dostali za hranice vtedajšej Juhoslávie a to na Slovensko a do Českej republiky. Ocitli sa tak v roku 2002 na Hontianskej paráde v Hrušove a v Dolnej Strehovej, s ktorou nadviazali spoluprácu. O rok neskôr na festivale Praha srdce narodů v Prahe a FSP v Detve, v roku 2004 na Festivale svadobných zvykov v Čorvaši v Maďarsku a na Jánošíkov dukáte v Rožnove pod Radhoštěm (2005). Na tvorbe choreografií boli angažovaní externí choreografi – Zdenka Bobáčeková, Tatiana Kriváková-Amidžićová, Michal Čiliak a Ján Slávik, ktorý pri príležitostí osláv 220. výročia príchodu Slovákov do Aradáča v roku 2006 zoskupil aj veteránov. Na festivale Tancuj, tancuj… v Hajdušici KOS Mladosť získal strieborné pásmo za tanečný výkon a o rok na to sa prvý krát predstavil aj na Matičnom svetovom festivale slovenskej mládeže v Nitre. Vedúcimi folklórnej zložky v období od roku 2002-2011 boli Saša Tót, Mária Ľavrošková, Igor Abelovský, Ivan Zvara a Marína Malová, ktorá bola aj zároveň predsedníčkou KOS-u do roku 2013.

Kultúrno-osvetový spolok Mladosť na okresnej prehliadke (2002)

V roku 2012 folklórny súbor Mladosť prevzal aktuálny predseda Ivan Bagľaš, ktorý bol aj autorom troch folklórnych pásiem o tradičných zvykoch v Aradáči – Ako sme na Tise vlnu prali, Takto sme sa svadbili v Aradáči a Oberačka hrozna, ktorými sa verejnosti prezentovali v rámci rôznych festivalov a súťaží v Srbsku, ako aj v Detve na Krajanskej nedeli a Hontianskej paráde v Hrušove. Na poste umeleckého vedúceho súboru sa aktuálne nachádza Vladimír Gages.


Top