Govličky z Aradáča zožali úspech na Zlatej bráne

Tohtoročná Zlatá brána v Kysáči zatvorila svoje vráta v nedeľu, 22. júna. Titul víťazov si z nej odniesli mladí Aradáčania.

Na tohtoročnom galakoncerte Detského folklórneho festivalu Zlatá brána diváci mali príležitosť pozrieť si štyridsaťtri súťažiacich bodov, v rámci ktorých sa predstavili mladí fokloristi z Vojlovice-Pančeva, Šídu, Selenče, Lugu, Hajdušice, Hložian, Starej Pazovy, Jánošíka, Boľoviec, Padiny, Erdevíka, Bingule, Ľuby, Silbaša, Padiny, Lalite, Dobanoviec, Kovačice, Aradáča, Báčskej Palanky, Pivnice, Kysáča. Predstavili sa tu i hosťujúce súbory z Despotova, zo Solian a z Iloka z Chorvátska, tiež z Nových Zámkov zo Slovenskej republiky.

Z nich najúspešnejší boli Aradáčania a to Detský foklórny súbor Govličky, ktorý pôsobí v rámci Kultúrneho centra Aradáč. Autorka choreografie je Marína Malová, ktorá pripravila pôvodný tanec Smrtnuvania. Vedúcim orchestra, ktorý doprevádzal Aradáčanov bol Ján Zvara-Móco. DFS Govličky následne našu krajinu bude predstavovať na detskom foklórnom festivale v Dulovciach na Slovensku.

Druhá cena na tohtoročnom detskom folklórnom festivale sa dostala do rúk DFS Vienok Kultúrno-informačného centra Kysáč. Autorom štylizovaného tanca Na torine je Vladimír Medveď. Mladých folkloristov doprevádzal orchester pod vedením Miloslava Kardelisa.

Tretiu cenu získali Hložančania a to Detský foklórny súbor Kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian, ktorý zatancoval Detské hry. Autorom choreografie a vedúcim súbora je Jaroslav Kriška, kým vedúcim orchestra Rastislav Struhár.

Všetky súbory hodnotila odborná porota v zložení Anna Medveďová-Gašková, Ervin Malina a Jaroslav Gabríny. Ceny udelila Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM.

V rámci tohtoročnej Zlatej brány sa uskutočnili aj mnohé sprievodné podujatia. Festivalové dni svojráznym spôsobom otvorilo tradičné podujatie Stretnutie pod lipami, na ktorom sa predstavili naši poeti, uverejňujúci v rubrike Rozlety Mládežníckeho časopisu Vzlet. V piatok prebiehala i Vernisáž insitného maliara Martina Papa z Padiny a otvorená bola aj výstava Maľované, háčkované v organizácii Spolku kysáčskych žien. V piatok večer na Zámku Zlatej brány bolo odohrané i predstavenie Gašparkov drak Vetropach v predvedení Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom zo Slovenskej republiky.

V sobotu v Základnej škole Ľudovíta Štúra bola otvorená výstava Pavla Kozu Umenie ilustrácie pre deti v časopise Zornička. Vo večerných hodinách v predškolskej ustanovizni Lienka prebiehalo otvorenie výstavy členov Výtvarného krúžku Michala Geržu, pôsobiacich v rámci organizácie invalidov práce v Kysáči a o 21.00h na nádvorí ZŠ Ľudovíta Štúra, na zámku Zlatej brány, koncert hosťujúceho detského folklórneho súboru Zlatý levík z Nových Zámkov, Slovenská republika.

zdroj: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Top