Meškárke

Známy ženský hudobný kolektív – Aradáčske meškárke bol založený v roku 1978 učiteľom Samuelom Kováčom st., odkedy absolvoval rad vystúpení v našom štáte a v zahraničí. Svojou autentickou hudbou, originálnym prednesom a charizmou sa členky tohto orchestra stali špecifickým symbolom Aradáča, ale aj raritným hudobným kolektívom v Srbsku a celom slovenskom zahraničí.

Meškárke v typickej aradáčskej "prednej" izbeOrchester Aradáčske meškárke tvorí šesť akordeonistiek (Anna Puderková, Erža Jančová, Anna Hučoková, Erža Jánošíková, Zuzana Zelenáková a Mara Vozafová), ktoré v ľudových krojoch hrajú na malých gombičkových diatonických harmonikách, spievajú a vystupujú tak, ako to kedysi robievala väčšina Aradáčaniek.

V repertoári majú prevažne slovenské ľudovky, ale neraz si zaspievajú aj rusínske, maďarské alebo srbské piesne. Slovo „meškárke“ je odvodené od slova „mech“, teda „meške“, ako Slováci vo Vojvodine pomenúvajú harmoniku.

Bez Aradáčskych meškárok nie je takmer žiadne podujatie, ktoré prezentuje autentickú kultúru tunajších Slovákov. Posledné roky vystupujú i v divadelných predstaveniach, vo filmoch a ich hudbou sa každoročne otvára festival V aradáčskom šírom poli. V roku 2012 vydali svoj prvý CD nosič, ktorý si môžete vypočuť nižšie, alebo na tomto odkaze.


Meškárke v divadelnom predstavení Miroslava Benku

Top