Spevácke skupiny a sólisti

Majú v Aradáči dlhú tradíciu

Spevácke skupiny spievali a capella, za doprovodu „mešiek“, citaristov a „varečkárov“.

Úspešní sólisti potom nahrali veľa ľudových piesní v novosadskom rozhlase.

Spevácke skupiny

 

Top