Siedma oberačka hrozna v Aradáči

Združenie vinárov a vinohradníkov z Aradáča spolu s ďalšími miestnymi organizáciami v nedeľu 14. septembra 2014 usporiadali tradičnú aradáčsku oberačku.

Kvôli nepriaznivému počasiu oberačka hrozna, ktorá mala byť minulý týždeň sa posunula na nedeľu 14. septembra 2014. Ukázalo sa to ako dobré rozhodnutie organizátorov, lebo im tento víkend počasie žičilo a umožnilo usporiadať ešte jeden úspešný ročník tohto podujatia. Je to podujatie, ktorým Aradáčania každoročne poďakujú za úrodu hrozna vo svojich viniciach, ale zároveň si uctia tradície a spoločne sa pobavia či už pri tradičných raňajkách, práci vo vinici, alebo večer počas kultúrno-umeleckého programu.

Vo vinici

Avšak najrušnejšie a najveselšie spravidla býva v krojovanom sprievode na vlečkách a fijákroch, keď všetci návštevníci idú na obhliadku aradáčskych viníc. Vtedy sa z aradáčskeho chotára ozýva smiech, vrava, spev a melódie Aradáčskych meškárok alebo srbského tamburášskeho orchestra. Ako to už tradične býva, na záver obhliadky u jedného z majiteľov vinice vykonajú oberačku hrozna. Tohto roku oberáčov privítal Albert Wychnál.

Tlačenie hroznaLisovanie hrozna, spoločný obed a zábava pokračovali v miestnostiach Občianskeho združenia Harmónia. Vo večerných hodinách ochotníci Kultúrneho centra Aradáč v Labátovej sále usporiadali program, v ktorom ústredné miesto patrilo choreografii o aradáčskej oberačke.

zdroj: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Top