Siedma oberačka hrozna v Aradáči

Združenie vinárov a vinohradníkov z Aradáča spolu s ďalšími miestnymi organizáciami v nedeľu 14. septembra 2014 usporiadali tradičnú aradáčsku oberačku.

Kvôli nepriaznivému počasiu oberačka hrozna, ktorá mala byť minulý týždeň sa posunula na nedeľu 14. septembra 2014. Ukázalo sa to ako dobré rozhodnutie organizátorov, lebo im tento víkend počasie žičilo a umožnilo usporiadať ešte jeden úspešný ročník tohto podujatia. Je to podujatie, ktorým Aradáčania každoročne poďakujú za úrodu hrozna vo svojich viniciach, ale zároveň si uctia tradície a spoločne sa pobavia či už pri tradičných raňajkách, práci vo vinici, alebo večer počas kultúrno-umeleckého programu. Read More…

Top